OVER MIJ

Meer- en hoogbegaafdheid is een talent dat de kans moet krijgen om tot ontwikkeling te komen.
 

Ik ben Hilde Mahieu, reeds jaar en dag werkzaam binnen het onderwijs en dat in diverse functies: leerkracht, zorgcoördinator, beleidsmedewerker, directeur, begeleider/navormer BaO, lector zorg en hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs en nu actief als pedagogisch begeleider binnen de dienst vorming van OVSG.
Het welbevinden en het leren van de leerling en de leerkracht staan daarin centraal.
Mijn ambitie is nog steeds om kinderen en jongeren gelukkig en wel in hun vel te zien, kinderen en jongeren die kunnen groeien in hun talenten, in hun leren en wanneer ze hierin kwetsuren oplopen hen verder te kunnen helpen.


Meer-en hoogbegaafdheid is een thematiek die doorheen mijn persoonlijk leven en mijn onderwijsloopbaan de nodige aandacht kreeg en krijgt.

Prioritair is het leren leren bij leerlingen in functie van het maximaal presteren voor elk kind, van elke jongere.
Ik merk nog te vaak dat de prestaties van (cognitief sterke en cognitief begaafde) kinderen/jongeren niet altijd weergeven wat het kind, de jongere aan potentieel in zich heeft.

 

Idealiter sluiten het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren aan bij hun  opvoedings- en onderwijsbehoeften.  Daarin ondersteun  ik graag de leerkrachten, zorgcoördinatoren en ouders met behulp van praktijkgerichte vormingen, advies en lezingen die hen daarin handelingsbekwamer maken.


Samen sterk om alle kinderen en jongeren (ook de cognitief sterken en cognitief begaafde) optimaal te laten groeien en bloeien.

 

Daarnaast haal ik veel voldoening uit het professionaliseren en coachen van medewerkers. 
Als coach het groeiproces van een volwassene mee mogen begeleiden, ervaar ik ook als verrijkend voor mezelf.

Mijn grote leerhonger stil ik door het volgen van diverse opleidingen, het lezen van vakliteratuur, het beluisteren van praktijkervaringen van collega's. Levenslang leren ...


Hilde Mahieu.jpg

 

opleidingen

  • Bachelor lager onderwijs

  • Banaba zorgverbreding en remediërend leren

  • Hogere opvoedkundige studiën (Dhos)

  • Inleiding in de psychologie 

  • Expert hoogbegaafdheid (Hoogbloeier)

  • Talentbegeleider hoogbegaafdheid

  • Inspirerend coachen

  • Leren leren specialist

  • Jeugd breincoach 

opleidingen.png

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid