top of page
OVER MIJ

Meer- en hoogbegaafdheid is een talent dat de kans moet krijgen om tot ontwikkeling te komen.
 

Ik ben Hilde Mahieu, reeds jaar en dag werkzaam binnen het onderwijs en dat in diverse functies: leerkracht, zorgcoördinator, beleidsmedewerker, directeur, begeleider/navormer BaO, lector zorg en hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs en nu actief als pedagogisch begeleider binnen de dienst vorming van OVSG.
Het welbevinden en het leren van de leerling en de leerkracht staan daarin centraal.
Mijn ambitie is nog steeds jongeren en jong volwassenen gelukkig en wel in hun vel te zien, jongeren en jong volwassenen die kunnen groeien in hun talenten, in hun leren en wanneer ze hierin kwetsuren oplopen hen verder te kunnen helpen.


Meer-en hoogbegaafdheid is een thematiek die doorheen mijn persoonlijk leven en mijn onderwijsloopbaan de nodige aandacht kreeg en krijgt.

Prioritair is het leren leren bij leerlingen/studenten in functie van het maximaal presteren van elke jongere, van elke student.
Ik merk nog te vaak dat de prestaties van (cognitief sterke en cognitief begaafde) jongeren en studenten niet altijd weergeven wat de jongere/de student aan potentieel in zich heeft.

 

Idealiter sluiten het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van meer- en hoogbegaafde  jongeren aan bij hun  opvoedings- en onderwijsbehoeften.  Daarin ondersteun ik graag de leerkrachten, zorgcoördinatoren en ouders tijdens momenten van schooloverleg of tijdens een ouderoverleg.


Samen sterk om alle jongeren en studenten (ook de cognitief sterke en cognitief begaafde) optimaal te laten groeien en bloeien.

 

Daarnaast haal ik veel voldoening uit het professionaliseren en coachen van ouders en onderwijsprofessionals. 
Als coach het groeiproces van een volwassene mee mogen begeleiden, ervaar ik ook als verrijkend voor mezelf.

Mijn grote leerhonger stil ik door het volgen van diverse opleidingen, het lezen van vakliteratuur, het beluisteren van praktijkervaringen van collega's. Levenslang leren ...


Hilde Mahieu.jpg

 

opleidingen

 • Bachelor lager onderwijs

 • Banaba zorgverbreding en remediërend leren

 • Hogere opvoedkundige studiën (Dhos)

 • Inleiding in de psychologie 

 • Expert hoogbegaafdheid (Hoogbloeier)

 • Talentbegeleider (Novilo)
  (specialisatie hoogbegaafdheid)

 • Inspirerend coachen

 • Leren leren specialist

 • Jeugd breincoach 
  (specialisatie executieve functies)

opleidingen.png

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid
 

bottom of page