THEMA-AVONDEN
Mijn kind
is hoogbegaafd,
dat zie ik zo
Contact.gif

Je hebt een vermoeden of je merkt dat jouw kind sneller ontwikkelt dan een ander. Betekent dit dan dat jouw kind hoogbegaafd is?
Je krijgt op school te horen dat jouw kind sneller dan een ander leert.
Ze stellen voor om jou kind te laten testen op IQ. Maar een hoog IQ, is dat dan hoogbegaafd zijn?

Aan de hand van concrete situaties in de klas en thuis, maak je kennis met de specifieke manier van leren, denken en zijn van hoogbegaafde kinderen.

Een hoogbegaafd kind is meer dan een hoog IQ.

Weet hebben en oog hebben voor het hoogbegaafd zijn van jouw kind, helpt jou om jouw hoogbegaafde kind thuis te (h)erkennen en beter te begeleiden in zijn opgroeien en leren.

Op deze thema-avond maak je kennis met hoogbegaafdheid in als zijn facetten. Wanneer ben je hoogbegaafd en wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?

Je krijgt er informatie om de hoogbegaafdheid bij jouw kind (sneller) op te merken en je leert er hoe je als ouder passend kunt omgaan met de specifieke eigenheid van jouw hoogbegaafde kind.

Prijs per persoon: € 15  | prijs per koppel: € 25

Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s, peuters en kleuters?
Contact.gif

Hoogbegaafde kinderen worden geboren met het talent dat hoogbegaafdheid is.

Dit talent moet tijd krijgen om te groeien, te ontwikkelen.

 

Het is belangrijk om al heel snel op te merken of jouw kind over dit talent beschikt zodat je het van in de vroege ontwikkeling passend kan voeden.
Jonge kinderen ontwikkelen in sprongen. Maar vaak zie je als ouder, als grootouder, als onthaalouder opvallend gedrag. Je ziet dat het kind anders reageert op de omgeving of vaker geïrriteerd is, misschien ongelukkig, heel enthousiast, leergierig of net onzichtbaar wordt.

 

Welke signalen kan je opvangen in het gedrag van jouw baby, peuter en kleuter die je kunnen doen denken in de richting van een ontwikkelingsvoorsprong?

En hoe kunnen wij als ouder of leerkracht aansluiten bij wat die kinderen nodig hebben zodat hun talent kan groeien? Hoe kan je deze jonge kinderen passend begeleiden?

Prijs per persoon: € 15 | prijs per koppel: € 20

Mijn kind kan beter!

Onderpresteren bij kinderen en jongeren en hoe we dat thuis mee kunnen aanpakken.

Een grote frustratie bij ouders, leerlingen en leerkrachten is wanneer een leerling met de mogelijkheden om goed te leren aanhoudend ondermaats gaat presteren.

Onderpresteren is een aangeleerd gedrag.

Wat is onderpresteren? Hoe en wanneer installeert dat gedrag zich en hoe kunnen wij als ouder, mee met de school, werken aan het aanpakken van dit gedrag?

Nog belangrijker is te weten waar je als ouder aandacht aan kunt geven om het onderpresteren bij jouw (hoog)begaafde kind te vermijden.

Prijs per persoon: € 15  | prijs per koppel: € 20

Contact.gif
Versnellen,
is dat wel
een goed idee?
Contact.gif

Het versnellen van een kind is best een heel goed overwogen interventie in de zorg om het hoogbegaafde kind.

Over het versnellen van kinderen (vb.2 jaar in één, een klas overslaan) bestaan heel uiteenlopende meningen.

 

Bezorgdheden daaromtrent worden ook vaak gedeeld tijdens een zorgoverleg, aan de schoolpoort, bij vrienden, familie, …

Resultaten uit internationaal onderzoek helpen ons om een objectieve blik te werpen op het versnellen van hoogbegaafde kinderen. We staan stil bij: ‘Wanneer is dit een goede interventie, wanneer eigenlijk niet en hoe pak je dit het best aan?’

Hardnekkige mythes over versnellen doorprikken we ook samen.

Prijs per persoon: € 15  | prijs per koppel: € 20

Opvoeden met positieve discipline, een vriendelijke en vastberaden manier van opvoeden.

Contact.gif

Heb je thuis ook soms het gevoel dat niks lijkt te werken? Is dat in elk gezin zo en hoe komt dat?
Moeten we strenger zijn of juist minder streng worden?
Moeten we (meer) straffen of net niet?
Wat doen we met regels die geschonden worden?

Dr. Jane Nelsen ontwierp een manier van omgaan met kinderen die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het hieruit kan leren.
Het is een methode die erop gericht is vertrouwen te geven aan het kind en wil in plaats van controle uit te oefenen het kind helpen zich verder te ontwikkelen.

Op deze thema-avond maak je kennis met deze vriendelijke en vastberaden manier van opvoeden die jouw relatie met jouw kinderen verbetert en hen helpt in hun kracht te staan.

Wil je er naderhand meer over weten of er zelf mee aan de slag gaan, dan kan je deelnemen aan een vormingsreeks 

Prijs per persoon: € 15  | prijs per koppel: € 20

Vormingsreeks :  

Opvoeden met positieve discipline: opvoeden met het hart, vriendelijk doch vastberaden.

Contact.gif

Heb je thuis ook soms het gevoel dat niks lijkt te werken? Is dat in elk gezin zo en hoe komt dat?

Moeten we strenger zijn of juist minder streng worden?

Moeten we (meer) straffen of net niet?

Wat doen we met regels die geschonden worden?

 

Deze vormingsreeks is gebaseerd op inzichten uit het boek “positieve discipline” van dr. Jane Nelsen.

 

Het gaat om een manier van omgaan met kinderen die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het hieruit kan leren.
Het is een methode die erop gericht is vertrouwen te geven aan het kind en wil in plaats van controle uit te oefenen het kind helpen zich verder te ontwikkelen.

 

Tijdens de vormingsreeks (3 momenten van 3u) maak je kennis met een manier van opvoeden waarbij de nadruk ligt op respect en oog hebben voor oplossingen.

De sleutel tot succes voor iedereen die met kinderen werkt, is wederzijds respect.

Tijdens deze vormingsreeks ontdek je hoe je als ouders:

  • de communicatie met je kinderen kunt verbeteren

  • de machtsstrijd kunt voorkomen

  • de gevaren van loven en prijzen kunt vermijden

  • de boodschap van liefde kunt brengen

  • de verantwoordelijkheid bij het kind kunt laten, zonder het zelfvertrouwen aan te tasten

  • samenwerking bereikt, thuis en op school

  • vriendelijk en vastberaden tegelijk kunt zijn

 

De vorming is doorspekt met heel wat praktische adviezen om op te voeden met positieve discipline.

 

De pedagogie van de positieve discipline is in te zetten in elk gezin maar het is zeker de opvoedingsmanier voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren.

 

Het gaat over een vormingsreeks van 3 blokken van 3u.

 

Voor data en plaatsen, zie agenda

Prijs per persoon: € 60/ reeks  | prijs per koppel: € 80/ reeks

Het Wijs Huis

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

advies, begeleiding, vormingen, thema-avonden

HetWijsHuis

 

Vaartstraat 20 B - 9870 Zulte (Machelen)

M. info@hetwijshuis.be - T. 0486 49 22 46

  • Facebook

©2020 door Het Wijs Huis.

Met trots gemaakt door JB-signs