top of page
THEMA-AVONDEN
Mijn kind is hoogbegaafd.jpg
Mijn kind
is hoogbegaafd,
dat zie ik zo

Je hebt een vermoeden of je merkt dat jouw kind sneller ontwikkelt dan een ander. Betekent dit dan dat jouw kind hoogbegaafd is?
Je krijgt op school te horen dat jouw kind sneller dan een ander leert.
Ze stellen voor om jou kind te laten testen op IQ. Maar een hoog IQ, is dat dan hoogbegaafd zijn?

Aan de hand van concrete situaties in de klas en thuis, maak je kennis met de specifieke manier van leren, denken en zijn van hoogbegaafde kinderen.

Een hoogbegaafd kind is meer dan een hoog IQ.

Weet hebben en oog hebben voor het hoogbegaafd zijn van jouw kind, helpt jou om jouw hoogbegaafde kind thuis te (h)erkennen en beter te begeleiden in zijn opgroeien en leren.

Op deze thema-avond maak je kennis met hoogbegaafdheid in als zijn facetten. Wanneer ben je hoogbegaafd en wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?

Je krijgt er informatie om de hoogbegaafdheid bij jouw kind (sneller) op te merken en je leert er hoe je als ouder passend kunt omgaan met de specifieke eigenheid van jouw hoogbegaafde kind.

nog geen nieuwe sessie gepland

baby.jpg
Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s, peuters en kleuters?

Hoogbegaafde kinderen worden geboren met het talent dat hoogbegaafdheid is.

Dit talent moet tijd krijgen om te groeien, te ontwikkelen.

 

Het is belangrijk om al heel snel op te merken of jouw kind over dit talent beschikt zodat je het van in de vroege ontwikkeling passend kan voeden.
Jonge kinderen ontwikkelen in sprongen. Maar vaak zie je als ouder, als grootouder, als onthaalouder opvallend gedrag. Je ziet dat het kind anders reageert op de omgeving of vaker geïrriteerd is, misschien ongelukkig, heel enthousiast, leergierig of net onzichtbaar wordt.

 

Welke signalen kan je opvangen in het gedrag van jouw baby, peuter en kleuter die je kunnen doen denken in de richting van een ontwikkelingsvoorsprong?

En hoe kunnen wij als ouder of leerkracht aansluiten bij wat die kinderen nodig hebben zodat hun talent kan groeien? Hoe kan je deze jonge kinderen passend begeleiden?

nog geen nieuwe sessie gepland

Mijn kind kan beter.jpg

Mijn kind kan beter!

Onderpresteren bij kinderen en jongeren en hoe we dat thuis mee kunnen aanpakken.

Een grote frustratie bij ouders, leerlingen en leerkrachten is wanneer een leerling met de mogelijkheden om goed te leren aanhoudend ondermaats gaat presteren.

Onderpresteren is een aangeleerd gedrag.

Wat is onderpresteren? Hoe en wanneer installeert dat gedrag zich en hoe kunnen wij als ouder, mee met de school, werken aan het aanpakken van dit gedrag?

Nog belangrijker is te weten waar je als ouder aandacht aan kunt geven om het onderpresteren bij jouw (hoog)begaafde kind te vermijden.

 

nog geen nieuwe sessie gepland

Versnellen.jpg
Versnellen,
is dat wel
een goed idee?

Het versnellen van een kind is best een heel goed overwogen interventie in de zorg om het hoogbegaafde kind.

Over het versnellen van kinderen (vb.2 jaar in één, een klas overslaan) bestaan heel uiteenlopende meningen.

 

Bezorgdheden daaromtrent worden ook vaak gedeeld tijdens een zorgoverleg, aan de schoolpoort, bij vrienden, familie, …

Resultaten uit internationaal onderzoek helpen ons om een objectieve blik te werpen op het versnellen van hoogbegaafde kinderen. We staan stil bij: ‘Wanneer is dit een goede interventie, wanneer eigenlijk niet en hoe pak je dit het best aan?’

Hardnekkige mythes over versnellen doorprikken we ook samen.

nog geen nieuwe sessie gepland

De 7 uitdagingen waar HB kinderen en jongeren  en hun ouders en leerkrachten mee geconfronteerd worden

Ook bij hooggetalenteerde, hoogbegaafde en cognitief sterke kinderen en jongeren loopt de ontwikkeling en het leren niet altijd van een leien dakje.

Zowel het kind/jongere als hun opvoeders en leerkrachten worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen.

Tijl Koenderink onderscheidt er zeven waaronder o.a. de overtuigingen, de motivatie, de frustratietolerante enz.

In het belang van het goed functioneren en leren van die kinderen/jongeren is het belangrijk dat zij en ook hun ouders en leerkrachten zicht hebben op die uitdagingen en handvaten hebben om er op een constructieve manier mee om te gaan.

Op de thema-avond komen de zeven uitdagingen aan bod alsook tips om constructief mee om te gaan.

nog geen nieuwe sessie gepland

Mindset
Groeitaal spreken stimuleert jouw kind/jongere in de richting van het ontwikkelen van een groeimindset.

Het hebben van een groeimindset bepaalt in grote mate de kansen op succes in de hobby's, het sporten en ook het leren.
Kinderen en jongeren die vast zitten in een vaste mindset gaan anders om met uitdagingen, met feedback, met fouten maken, ...

Als ouders is het belangrijk om ook thuis groeitaal te gebruiken in de communicatie met jouw kind.
Op deze manier begeleid je jouw kind in de richting van een groeimindset.

Tijdens de thema-avond leer je hoe je in het leven staat met een vaste mindset en met een groeimindset.
Je leert er ook wat groeitaal is die je kunt inzetten om de groeimindset bij jouw kind/ jongeren te stimuleren.

nog geen nieuwe sessie gepland

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid
 

bottom of page