top of page
AANBOD VOOR JONGEREN EN STUDENTEN

A)    Intakegesprek
Elk nieuw contact start met een kennismakingsgesprek. Als ouder vertel je mij jouw/ jullie verhaal. Samen stemmen we daarin af wat de begeleidingsnoden zijn.

Duur: 60 à 90 min.

Kostprijs: €35/uB)    Individuele coaching/begeleiding

1) Goed in je vel als hoogbegaafde jongere

Hoogbegaafde jongeren leren, denken en voelen op een andere, meer intense manier dan hun vrienden, hun klasgenoten, hun neven, nichten, …
Ze ervaren en verwoorden geregeld dat ze zich zo anders voelen dan de jongeren om hen heen. Ze begrijpen niet altijd hoe dit komt.

Tijdens deze begeleiding staan we met de jongere stil bij wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. We werken aan het erkennen van zichzelf als hoogbegaafde, het leren zien van hoogbegaafdheid als een talent dat kan groeien en het inzetten van de kracht die het hoogbegaafdheid zijn in zich heeft.


2) Onderpresteren aanpakken

Onderpresteren is een aangeleerd gedrag dat door interactie met de omgeving wordt geïnstalleerd en wordt gevoed.

In deze begeleiding zoeken we naar:
-    hoe en wanneer dit gedrag is (kunnen) ontstaan.
-    wat we kunnen inzetten om dit aangeleerd gedrag om te keren.

 

Onderpresterend gedrag omkeren doen we samen (leerling-ouders-school-coach)


3) Mindsettraining

Iemand met een groeimindset staat nieuwsgierig in het leven. Hij/zij weet dat je door te leren en te oefenen, door je in te zetten, door te leren uit jouw fouten verder kunt ontwikkelen en groeien als persoon.
Tijdens deze begeleiding werken we met de jongere (en de ouders) in de richting van een groeimindset. ‘Ik wil het, ik kan het en ik zal het doen!’

 


4) Hulp bij het studeren : Leren Leren en trainen van de executieve vaardigheden

Misschien lukt het studeren niet zo goed. Je hebt niet geleerd hoe je dit moet doen, kortom, je mist een aantal studievaardigheden of een aantal executieve vaardigheden zijn minder goed ontwikkeld (bv. timemanagement, taakinitiatie, plannen, doorzetten, organiseren, werkgeheugen trainen, ...)
Tijdens deze begeleiding leer je vaardigheden die je helpen bij het studeren en het maken van huiswerk (o.a. hoofd- en bijzaken onderscheiden, het maken van een mindmap, plannen, een samenvatting en schema's maken, woordenschat instuderen, de tijd effectief gebruiken, jezelf aan het werk krijgen, ...)


5) De kracht in jezelf

Ook al ben je geboren met een groot potentieel aan mogelijkheden, enkel door je in te zetten, te werken, te oefenen en door het inzetten van jouw eigen krachten kan je mooie prestaties neerzetten.
Tijdens deze sessies leren we welke die krachten in jezelf zijn en hoe je die ten volle kunt inzetten tijdens jouw leerproces zodat je mooie prestaties neerzet.

 

 

6) Leerstofhiaten (leerachterstand) wegwerken: (leerlingen lagere school)

 

Het gebeurt dat leerlingen door omstandigheden leerstofonderdelen niet goed hebben verworven of

die niet of onvoldoende hebben geautomatiseerd.

Ze 'bezitten' die leerstof onvoldoende om verder op te bouwen.

Die hiaten in de leerstof worden meestal opgemerkt in de klas.
Naar het verdere leren toe is het heel belangrijk dat die leerstofachterstanden bijgewerkt worden.

In overleg met de school kijk ik welke de hiaten in de leerstof zijn en met deze info ga ik met jouw kind aan het werk om die achterstand terug in te halen.

 

 

duur van een begeleidingssessie: 60 min.

kostprijs: €50/u 

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid
 

bottom of page