cognietief sterk.jfif
Gecertifieerd-expert-hoogbegaafdheid.jpg
leren leren.jfif
Het Wijs Huis - knop nieuwsbrief2.png

 

Meer- en hoogbegaafdheid

 

Kinderen/jongeren en hun ouders                            

Je hebt een vermoeden dat jouw zoon/dochter cognitief sterk of hoogbegaafd is maar wilt dit graag aftoetsen bij een specialist meer-en hoogbegaafdheid en dat in functie van het formuleren van de opvoedings- en onderwijsbehoeften van jouw kind.
Jouw cognitief sterke of hoogbegaafde zoon/dochter dreigt vast te lopen op school of is intussen reeds vast gelopen en je bent op zoek naar een luisterend oor en concrete hulp om dit samen met de school aan te pakken.

Jouw zoon/dochter is aan het onderpresteren en zij/hij zelf en/of  jijzelf en/of de school wil(len)  dit onderpresteren gaan terugdraaien. 

Als specialist meer-en hoogbegaafdheid bouw ik samen met jou als ouder (en eventueel de school) een breed beeld van jouw kind/jongere op en formuleren we samen zijn/haar opvoedings- en onderwijsbehoeften.

Vanuit die noden formuleren we (bij voorkeur samen met de school) maatregelen waarmee tegemoet gekomen kan worden aan die (specifieke) behoeften.

Als een individuele begeleiding wenselijk is, begeleid ik jouw zoon/dochter graag bij het omkeren van het onderpresteren op school.


Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, scholen
 

Zit je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider met vragen over een bepaalde leerling van wie je vermoedt dat die cognitief sterk of hoogbegaafd is?

Maak je  je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider zorgen om een sterke leerling van wie de prestaties steeds afzwakken en je niet weet hoe je dit onderpresterend gedrag kan ombuigen?
 

Vanuit HetWijsHuis bied ik graag ondersteuning en advies.

Heb je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider/directeur interesse in het thema meer- en hoogbegaafdheid?

Wil je als (zorg)team sterker staan binnen fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm om nog meer jouw onderwijsaanbod af te stemmen op alle leerlingen?

 

Vanuit HetWijsHuis bied ik een aanbod vormingen aan (individueel en teamgericht) binnen het zorgbreed en het meer-en hoogbegaafd onderwijs..

 

Leren Leren-studeervaardigheden: studiecoaching

 

Kinderen vanaf 10 jaar/ jongeren / studenten

 

Jouw zoon/dochter werkt veel en hard maar doet dit wellicht niet op de juiste manier want de goede resultaten blijven uit.

Jouw zoon/dochter geeft jouw te kennen niet te weten hoe het studie-werk te moeten aanpakken.

Studeervaardigheden zijn nog niet gekend of nog niet verworven.

Jouw zoon/dochter maakt planningen maar voert die niet uit, is een grote uitsteller, komt steeds in tijdsnood, weet zijn/haar werk niet te organiseren, heeft moeite met memoriseren, ...

Vanuit mijn specialisatie in Leren Leren, executieve functies en de werking van het brein (breinprincipes/leerprincipes) leer ik in een begeleidingstraject jouw zoon/dochter hoe het brein werkt en welke dan ook de effectieve leerprincipes zijn.

Studeervaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend
met het eigen les- of studiemateriaal.
Executieve vaardigheden worden verder ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, scholen

Wil je weten hoe je jouw leerlingen meer
tot (effectief) leren kan motiveren?

Wil je zelf (in)zicht krijgen in de leerprincipes

en op basis daarvan jouw lessen opbouwen?

Wil je de ontwikkeling van de executieve functies

bij jouw leerlingen stimuleren?

Binnen het aanbod vormingen vind je een aantal vormingen die specifiek gericht zijn op het bevorderen van het leren leren en het mee ontwikkelen van de executieve vaardigheden.

Nieuwsbrief HetWijsHuis

 

Maandelijks schrijf ik een nieuwsbrief waarin ik je als ouder, leerkracht of onderwijsprofessional informeer over bovenstaande thema's.
Heb je interesse? Via deze link kan je makkelijk inschrijven op die nieuwsbrief.

 

Het Wijs Huis

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID
STUDIECOACH (leren leren)