top of page
Home: Welkom
cognietief sterk.jfif
leren leren.jfif
Gecertifieerd-expert-hoogbegaafdheid.jpg

Studiecoaching:

leren leren - studeervaardigheden- executieve functies

Jongeren (secundair onderwijs) en studenten

 

Jouw zoon/dochter werkt veel en hard maar doet dit wellicht niet op de juiste manier want de goede resultaten blijven uit.

Jouw zoon/dochter geeft jouw te kennen niet te weten hoe het studie-werk te moeten aanpakken.

Studeervaardigheden zijn nog niet gekend of nog niet voldoende verworven.

Jouw zoon/dochter maakt planningen maar voert die niet uit, is een grote uitsteller, komt steeds in tijdsnood, weet zijn/haar werk niet te organiseren, heeft moeite met memoriseren, ...

Vanuit mijn specialisatie in Leren Leren, executieve functies en de werking van het brein (breinprincipes/leerprincipes) leer ik in een begeleidingstraject jouw zoon/dochter hoe het brein werkt en welke dan ook de effectieve leerprincipes zijn.

Studeervaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend
met het eigen les- of studiemateriaal. De vaardigheid van het plannen en het uitvoeren van de planning wordt getraind.
Executieve vaardigheden worden verder ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, scholen

Wil je weten hoe je jouw leerlingen meer
tot (effectief) leren kan motiveren?

Wil je zelf (in)zicht krijgen in de leerprincipes

en op basis daarvan jouw lessen opbouwen?

Binnen het aanbod aan online vormingen vind je geregeld een aantal vormingen die specifiek gericht zijn op het bevorderen van het leren leren.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen/jongeren en hun ouders                            

Je hebt een vermoeden dat jouw zoon/dochter cognitief sterk of hoogbegaafd is maar wilt dit graag aftoetsen bij een specialist meer-en hoogbegaafdheid en dat in functie van het formuleren van de opvoedings- en onderwijsbehoeften van jouw kind.
Jouw cognitief sterke of hoogbegaafde zoon/dochter dreigt vast te lopen op school of is intussen reeds vast gelopen en je bent op zoek naar een luisterend oor en concrete hulp om dit samen met de school aan te pakken.

Jouw zoon/dochter is aan het onderpresteren en zij/hij zelf en/of  jijzelf en/of de school wil(len)  dit onderpresteren gaan terugdraaien. 

Als specialist meer-en hoogbegaafdheid bouw ik samen met jou als ouder (en eventueel de school) een breed beeld van jouw kind/jongere op en formuleren we samen zijn/haar opvoedings- en onderwijsbehoeften.

Vanuit die noden formuleren we (bij voorkeur samen met de school) maatregelen waarmee tegemoet gekomen kan worden aan die (specifieke) behoeften.

Als een individuele begeleiding wenselijk is, begeleid ik jouw zoon/dochter graag bij het omkeren van het onderpresteren op school.

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, scholen
 

Zit je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider met vragen over een bepaalde leerling van wie je vermoedt dat die cognitief sterk of hoogbegaafd is?

Maak je  je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider zorgen om een sterke leerling van wie de prestaties steeds afzwakken en je niet weet hoe je dit onderpresterend gedrag kan ombuigen?
 

Vanuit HetWijsHuis bied ik graag ondersteuning en advies.

 

 

Heb je als leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider/directeur interesse in het thema meer- en hoogbegaafdheid?

Wil je als (zorg)team sterker staan binnen fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm om nog meer jouw onderwijsaanbod af te stemmen op alle leerlingen?

 

Vanuit HetWijsHuis bied ik een aantal online vormingen aan  binnen het zorgbreed onderwijs en het onderwijs aan cogntitief sterke leerlingen.
Ik bied ook ondersteuning en begeleiding aan op school bij het uitwerken van een zorgbeleid i.v.f. de cognitief sterke leerlingen op school.


 

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid
 

bottom of page